Bestyrelsen

Formand: John Andreasen, Søvej 34, 5464 Brenderup, mobil: 29437299


Næstformand: Lene Lasson, Irisvej 12, 5464 Brenderup, mobil: 40428002


Kasserer: Poul Larsen, Stokrosevej 11, 5464 Brenderup, mobil: 21807396


Sekretær: Michael Hansen, Stokrosevej 16, 5464 Brenderup, mobil: 20243806


Bestyrelsesmedlem:  Bente Hansen, Irisvej 16, 5464 Brenderup, mobil: 61284272


Suppleant: Gert Aagaard, Søvej 28, 5464 Brenderup


Kystsikringsudvalg: John Andreasen, Marianne Therkelsen og Anne ThaulowDu kan kontakte bestyrelsen på e-mailadressen brostrand(snabel a)hotmail.com