Ordensregler

Sådan tager vi hensyn til – og hjælper – hinanden

Herunder kan læses enkelte uddrag af foreningens velkomstbrochure og ordensregler, som kan ses i sin helhed her. (Velkomstfolder)

 

Græsslåning med motorklipper og arbejde med larmende maskiner i weekender i juni, juli, august må kun ske klokken 10-12 og klokken 15-17.

 

Enhver grundejer er pligtig til at renholde rabatter og veje til vejmidte ud for egen grund. Der må kun være græs i rabatten. Grene fra træer og buske, der hænger ud over grunden, skal fjernes.

 

Både må ikke fortøjes til badebroen.

 

De fælles opholdsarealer må ikke benyttes til parkering, henstillen af campingvogne, teltopslagning eller længere ophold. De fælles opholdsarealer må heller ikke anvendes til affald af nogen slags. Affald, herunder også haveaffald, skal afleveres på genbrugsstationer.

 

Husholdningsaffald sorteres og afleveres på de to affaldsstationer i vores nærområde. I kan aflevere jeres haveaffald og andet affald på nærmeste genbrugsstation: Køstrup Genbrugsplads, Juelsmindevej 51, 5464 Brenderup.

 

Sten fra skræntsikring og bølgebrydere må ikke fjernes/flyttes. Man bør ikke færdes på skrænterne.

 

Hunde skal holdes i snor, og efterladenskaber skal samles op.

 

Færdsel på fællesområderne er på eget ansvar.

 

Ved salg af sommerhus er det sælgerens pligt at meddele foreningens sekretær den nye ejers navn og adresse. (se bestyrelses medlemmer)