Ordensregler

Grundejerforeningen Brostrandgaard

Regler for almindeligt gensidigt hensyn!

Græsslåning med motorplæneklipper, og arbejde med andre motordrevne maskiner, må i weekenden kun ske mellem kl. 10.00 og 12.00,og mellem kl. 15.00 og 17.00 fra den 31. maj til den 15. august.  Husk endvidere på, at der gerne skal være ro til alle måltider.

Enhver grundejer er pligtig til at renholde rabatter og veje til vejmidte ud for egen grund. Der må kun være græs i rabatten. Grene fra træer og buske der hænger udover grunden skal fjernes.

Både må ikke fortøjes til badebroen.

De fælles opholdsarealer må ikke benyttes til parkering, henstilling af campingvogne, teltopslagning eller varig ophold. De fælles opholdsarealer må heller ikke anvendes til affald af nogen slags. Affald skal afleveres på genbrugspladsen i Køstrup. Dette gælder også haveaffald.

Udlejere bedes gøre lejere opmærksom på hvor skraldespanden til boligen står. Samt indskærpe, at man ikke benytter naboens.

Sten fra skræntsikring og bølgebrydere må ikke fjernes/flyttes. Man bør ikke færdes på skrænterne.

Hunde skal holdes i snor, efterladenskaber skal samles op.

Færdsel på fællesområderne er på eget ansvar.

Ved salg af sommerhus er det sælgerens pligt, at meddele kassereren den nye ejers navn og adresse. (se bestyrelses medlemmer)