Værd at vide

Værd at vide.


- Velkomstfolder


- Hjertestarter

    • Bro Strandgård, Søvej 24. Hjertestarteren er opsat på foreningens  informationsskab.
    • Bro Strandpark, Strandgårdsvej 59. Hjertestarteren er opsat på det røde skur ved tennisbanen.
    • Poppelvej, hjertestarteren er placeret i skab (med lys i) mellem Ternevej og Rylevej.
    • Varbjerg Motorbådklub, Feddet 1. Hjertestarteren er placeret på klubhuset.
    • Varbjerg Strand Engdraget 32. Hjertestarteren er opsat på toiletbygningen.


- Ved brud på vandledning kontaktes Mejlskov Vandværk (link til hjemmeside).


- Spørgsmål om dræn og brønde kan rettes til bestyrelsen (p.t. Poul Larsen på mobil 21807396)